Digitala barnklockor, eller inte…

Det är frågan. Ska man ge ett barn en digital barnklocka eller är det här dumt med tanke på att barnet då lär sig klockan på ett sätt som inte är brukligt. När man ser på barnklockor så är det tydligt att de digitala varianterna är mycket populära, och det särskilt för pojkar. Men kan det vara bättre att börja med ett vanligt ur även om barnet tjatar om att få den digitala varianten?

Man kan förstås ha olika åsikter om det här men de flesta kan nog komma överens om att det är bra om barn får en positiv inställning till det där med att veta hur man läser av tid. Det här kan man åstadkomma med en fin klocka som barnet tycker om. Sett ur denna synvinkel så fyller de digitala barnklockorna ett viktigt syfte, nämligen det att få barn intresserade av att lära sig klockan.

Om man lär sig digitalt först eller inte spelar mindre roll. Så länge som barnet kommer att undervisas i skolan så lär det inte bli några problem med att förstå hur man säger vad klockan är i enlighet med en helt vanlig rund sak med siffror och visare.